Belgesi olmayan motor yağı değiştiremeyecek

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan “Atık Yağların Yönetimi Yönetmenliği” ile motor yağı değiştirmek için belge olması zorunluluğu getirildi.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmenliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikte asıl amaç çevre ve insan sağlığı.

Bu yönetmenlik ile atık yağların akarsulara, göllere, denizlere, toprağa verilmesinin önüne geçilirken, “10 numara yağ” olarak bilinen yağların yakıta karıştırılması veya akaryakıt olarak kullanılması yasaklandı. Motor yağları, uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılamayacak, yakılamayacak ve bertaraf edilemeyecek. Öte yandan atık yağların farklı gruptaki atık yağlarla karıştırılmaması, geçici depolanmasının uygun koşullarda olması, su, çözücü ve tehlikeli diğer maddelerin ilave edilmemesi de maddeler arasında. Bu düzenlemeler ile atık yağların yönetiminin daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor. Atık yağların, 1 Ocak’tan itibaren sadece yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından toplanıp taşınmasına izin verilecek.

Yönetmeliğe göre motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler gibi işletmelerin kayıt altına alarak belgelenmesi şartı getirildi. Bu işletmeler, 1 Ocak 2021’e kadar atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla 5 yıl geçerliliği bulunan “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekecek. Böylelikle motor yağı değiştirmek isteyen kişilerin, il müdürlüğünden izin almış işletmelerde yaptırmaları gerekecek. Motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını ise motor yağı değişim noktalarına teslim edecek.

1 Ocak 2020’ta yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılacak.
Bir diğer yandan yönetmelikte atık yağların ithalatı da yasaklandı. İhracatı ve transit geçişinde de Atık Yönetimi Yönetmenliği hükümleri uygulanacak. Böylece ithalata olan bağımlılığın azaltılması bekleniyor. Türkiye’de de atık yağ geri kazanım tesislerinin uluslararası standartlara ulaşması için düzenlemeler yapıldı. Deneme Üretimi ile belirlenecek teknik yeterliliği ve proses yetkinliği belirlenerek uluslararası standartlara ulaşması hedeflenecek. Böylelikle atık yağ rafinasyon tesisi kurmak için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre lisansı alma zorunluluğu gelecek.

Rafinasyon tesisi tarafından hazırlanan Denetim Üretim Planı Bakanlığa sunulacak. Onay doğrultusunda üretime başlanacak. Üretilen baz yağı “TS 13369” standardına uygun olacak. Bu uygunluğunun ıspatlanması için üretim prosesi tamamlanıncaya kadar deneme üretimine devam edilecek. Deneme üretimi esnasında ise proses incelemesi ve prosesin takibi amacıyla ara ürün ve atıklardan numune alınarak, analiz edilecek. Deneme üretimi sonucunda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı (TÜBİTAK MAM) tarafından sonuç raporu hazırlanarak Bakanlığa sunulacak. Bakanlıkça sonuç raporunun uygun bulunması halinde rafinasyon tesisi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre geçici faaliyet belgesi almak üzere Bakanlığa başvurabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu